MVO

Onze milieubelasting vergaand reduceren

Bij Erdo zijn duurzaamheid en verduurzaming niet alleen een belangrijke diensten, maar willen we ook zelf als onderneming onze milieubelasting zoveel mogelijk verkleinen. Dit doen wij door onder meer onze bedrijfsprocessen en bouwmethodes zo in te richten dat we verspilling van grondstoffen tegengaan. Op die manier vormt het zoveel mogelijk terugdringen van milieubelastende activiteiten een integraal onderdeel binnen onze bedrijfsvoering.

Materialen hergebruiken

Naast het tegengaan van de verspilling van grondstoffen kijken we ook kritisch naar de materialen die we gebruiken. We zoeken permanent naar manieren waarop we materialen kunnen hergebruiken en zodra het mogelijk is, kiezen we voor milieuvriendelijke alternatieven. De oude dakbedekking die we bij een project van het dak halen, wordt gerecycled. Ons certificaat met CO2-reductie vindt u terug onder het kopje certificering.

Het goede voorbeeld
Naast onze inspanningen voor zorgvuldig gebruik van grondstoffen en CO2-reductie, geven wij ook een voorbeeld met ons eigen Klimaatdak. Daarmee wekken wij op ons groene stroom op die we in ons bedrijf benutten.