Duurzame dak- en geveloplossingen

Duurzame dak- en geveloplossingen

We helpen u graag om uw gebouw te verduurzamen. Bij een dergelijke verduurzamingsslag gebruiken we in de eerste plaats de meest duurzame materialen; materialen waarmee we niet alleen een lange levensduur maar ook een zo laag mogelijke milieubelasting garanderen. Verder leveren en installeren we zonne-energiesystemen waarmee we van uw dak een energiecentrale voor groene energie maken. Een andere mogelijkheid zijn zogeheten klimaatdaken, waarbij we het dak inzetten om elektriciteit te genereren of warmte op te wekken voor uw klimaatsysteem. Daarnaast realiseren we groene daken waarbij we op het dak een natuurlijk begroeiing aanbrengen. Dit is niet alleen fraai en isolerend, maar daardoor functioneert het dak ook als waterberging, waardoor hij bijdraagt aan de verduurzaming van uw omgeving.

Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden om op duurzame wijze het dak en/of de gevel van uw (bedrijfs)pand te verbeteren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Neem contact op voor een kennismaking